Przejdź do treści

Payroll Masterclass

Nowy program rozwojowy

Szkolenia dla pracowników kadr i płac nie muszą być nudne i teoretyczne!

Już 22 stycznia 2024r. rozpocznie się druga edycja naszego autorskiego 12-miesięcznego programu rozwojowego dla specjalistów ds. kadr i płac Payroll Masterclass.

Program rozwojowy Payroll Masterclass został opracowany w oparciu o nowoczesne aktywizujące metody szkoleniowe, dzięki czemu zajęcia nie tylko dostarczają niezbędnej wiedzy, lecz również pozwalają z powodzeniem doskonalić umiejętności w praktyce oraz kształcić odpowiednie postawy.

Koncepcja

Payroll Masterclass zaprojektowany został jako cykl 12 intensywnych spotkań opartych m. in. o self-directed education, aktywizujące metody szkoleń i model spiralny. Payroll Masterclass nie jest klasycznym szkoleniem. To starannie zaplanowany program rozwojowy pozwalający uczestnikom wykorzystać drzemiący w nich potencjał.

W okresie pomiędzy tradycyjnymi spotkaniami uczestnicy współpracują i wymieniają się poglądami w ramach mikrospołeczności w zakresie proponowanych przez siebie tematów oraz w tzw. stimulusów – inspirujących materiałów i pigułek wiedzy dostarczanych przez prowadzącego.

Tradycyjna rola trenera/wykładowcy zastąpiona została przez facilitatora, który towarzyszy uczestnikom w grupowym osiąganiu postawionych celów.

Uczestnicy nie tylko mają wpływ na tempo nauki oraz jej przebieg, lecz również pod opieką prowadzącego samodzielnie kształtują program kursu wskazując priorytetowe zagadnienia i obszary tematyczne wymagające rozwoju.

Zakres tematyczny

Program rozwojowy skupia się na doskonaleniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych w wykonywaniu zawodu specjalisty ds. kadr i płac. Program pozwala doskonalić się w wielu zbliżonych obszarach tematycznych:
– prawa pracy
– prawa ubezpieczeń społecznych
– zasiłków i rozliczeń z ZUS
– naliczania wynagrodzeń
– funkcjonowania i zarządzania działami kadrowo-płacowymi
– optymalizacji kosztów pracy w organizacji
– zarządzania zasobami ludzkimi

Szczegóły organizacyjne

Liczba spotkań: 12 spotkań x 5 godzin dydaktycznych (stacjonarnie*)
Liczba stimulusów: co najmniej 30**

Liczba uczestników: 12 osób
Liczba wolnych miejsc: 0 (lista rezerwowa)

Koszt kursu:
– przy płatności jednorazowej 2 100,00 zł netto + vat
– przy płatności w dwóch ratach 2 200,00 zł netto + vat
– przy płatności w czterech ratach 2 300,00 zł netto + vat

Miejsce szkolenia: Nasze szkolenia odbywają się w klimatycznej loftowej sali szkoleniowej w centrum Łodzi przy ul. Tymienieckiego

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

* spotkania odbywają się w trybie stacjonarnym, w przypadku braku możliwości uczestnictwa stacjonarnego z powodu choroby, istnieje możliwość dołączenia zdalnego za pomocą aplikacji
** ostateczna liczba uzależniona jest od potrzeb rozwojowych grupy oraz bieżących zmian w przepisach

dr Paweł Łuczak

specjalista ds. kadr i płac